Обикновени рисунки-26. За Доверието и още нещо…

 

То не е Огън.
Огънят припламва и…
Угасва!
Понякога-
бавно!
Не е и Светлина.
Тя-Светлината сияе, но…
Помръква!
И често се случва-
безславно!
За мен…
За мен, то е
Камък!
От онези, дето
много трудно
се разбиват…
Основа
на Душата.
Зидове на църква,
преминали
през всичко…
Даже и през пламък!

Б.Калинов
20.10.2011г.
Пловдив

Реклами