А ние …

А ние …

А ние –
нищите,
Храмове строим.
Отново…
От залъка
на сетни сили,
пряко мъката на дни,
години,
трошици за Душата
си делим.
Отново…
Упование е
само
Божието слово!

Странник
17.01.2015г.
Антонов ден.
Пловдив